Xue, Yuan, Fang Chen, Danfang Zhang, Sharon Lim, & Yihai Cao. " Tumor-derived VEGF modulates hematopoiesis." Vascular Cell [Online], 1.1 (2009): 9. Web. 15 Jun. 2024